Kyllä on Lehtori Virtanen – Vahva ja vapaa! HTTS 2016, Turku

Tänään Lehtorilla oli Turussa aiheena ”Vaikuttaako oppimisympäristö (histologian laboratoriotyön) osaamiseen?”

htts

Tiivistelmä

Seminaariesitys (diat)

28.–29.9.2016, XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi , Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos, Turku